Kampioenschappen

Verantwoordelijke voor de inschrijvingen:
Xavier Rondas 0496/96.08.00 rondasxavier AT hotmail.com

Hier vind je het inschrijvingsformulier voor de  kampioenschappen

 • Het inschrijvingsgeld voor alle kampioenschappen (BK en KvVl) wordt door de club betaald (2,00 €/nummer – 5,00 €/meerkamp).
 • Hier vind je de data van de diverse Kampioenschappen en de sluitingsdata voor inschrijving.
 • De sluitingsdatum is bindend voor iedereen. De woensdag volgend op de sluitingsdatum komt de lijst met de weerhouden atleten op  de VAL site.
 • Atleten die niet kunnen deelnemen aan de Kampioenschappen – maar wel ingeschreven zijn – moeten een doktersattest binnenbrengen bij de secretaris.
  • Dit binnen de 8 dagen.
  • Zo niet zal de atleet zelf de boete betalen (12,50 €) die wordt opgelegd door de VAL.

Het BELGISCH KAMPIOENSCHAP VELDLOPEN

 • Om te kunnen deelnemen aan het Belgisch Kampioenschap moet je steeds vooraf ingeschreven worden via het secretariaat.
  Hier vind je het formulier om jouw deelname te melden aan de verantwoordelijke (Xavier). Dit ten laatste 2 dagen voor de betrokken sluitingsdatum.
 • Bij opgave op het Belgisch Kampioenschap moet men zich naar de aankomst begeven en uw deelnemer kaartje afgeven aan de scheidsrechter (3-kleurige armband) of één der juryleden.
 • De reglementen inzake ziekte en doktersattest gelden niet voor pupillen en miniemen.

De PISTE KAMPIOENSCHAPPEN (oudoor – indoor)

 • De (gratis) inschrijvingen voor de Provinciale Kampioenschappen gebeuren ter plaatse (geen voorinschrijving) voor maximum 2 proeven per dag.
 • Elke atle(e)t(e) (Cad t/m Mas) kan zich kandidaat stellen voor een kampioenschap. De inschrijving voor een KvVl en/of BK gebeurt steeds in overleg met de trainer. Deze doet de inschrijving via het VAL Extranet, ofwel gebeurt dit door de verantwoordelijke (Xavier) via een aanvraag met het elektronisch inschrijvingsformulier. Er kan maximaal voor 2 nummers ingeschreven worden.
  Hier vind je het formulier om jouw deelname te melden aan de verantwoordelijke (Xavier). Dit ten laatste 2 dagen voor de betrokken sluitingsdatum.
 • Bij aankomst op een kampioenschap moet je je steeds aanmelden bij de organisatie. Dit doe je ten laatste 45 minuten voor het voorziene uur van de wedstrijd(en) waaraan je deelneemt. Tevens zal je daar (eventueel) het deelnamegeld dienen te betalen.
 • Op een vooraf bepaald uur (normaal 10 minuten voor een loopnummer, 20 minuten voor een kampnummer, 45 minuten voor polsstok) moet de atleet zich melden aan de oproepkamer. Dit dient om de deelname aan de wedstrijd te bevestigen. Daar weten de lopers in welke reeks/baan zij ingedeeld zijn.

"Atletiek voor groot en klein"