Visie op Trainingen

 • Atletiek is een sport die open moet staan voor iedereen die het wil beoefenen.
 • Onze belangrijkste doelstelling is dus om iedereen die het wil met plezier naar onze club te laten komen. Iedereen kan op zijn eigen niveau de disciplines beoefenen die ze graag doen.
 • Het is vanzelfsprekend dat we voor elke leeftijdsgroep en specialisatie vanaf cadet andere doelstellingen hanteren.
 • We gaan ervan uit dat een atleet op zijn top moet zijn als hij/zij al enkele jaren senior is. Op dit moment zijn de atleten volgroeid en op hun sterkst. 
 • Hierna vind je een film gemaakt over het ontstaan van cultuur in een team èn hoe je daar als trainer invloed op kunt uitoefenen. Laat je meenemen in het balanceren tussen macht en zorg en geef kracht aan je gezag!

Trainingen kangoeroes, benjamins, pupillen en miniemen (7 – 12 jaar)

 • De trainingen voor kangoeroes, benjamins, pupillen en miniemen zijn vooral spelgericht.
 • Naarmate de atleten ouder worden, wordt er meer aandacht geschonken aan techniek en fysieke paraatheid.
 • Alle gangbare proeven op jeugdwedstrijden (buiten polsstok) voor de jeugd komen regelmatig aan bod.
 • De trainingen worden begeleid door een trainer en een eventuele hulptrainer.

We verlenen tevens onze medewerking aan talentdetectie en talentontwikkeling, gecoördineerd vanuit het Provinciaal Comité en/of de VAL, en we stimuleren de deelname aan deze initiatieven. 

Trainingen atleten vanaf cadetten

 • Wanneer de atleten de leeftijd van cadet bereiken, dan kunnen ze zich gaan specialiseren.
 • In eerste instantie kiezen ze ofwel voor recreatief ofwel competitief.
 • Daarnaast kunnen ze kiezen voor de spurt‐ en kampnummers ofwel voor het afstandslopen.
 • Binnen de spurt‐ en kampnummers kun je nog verder specialiseren, toch steunen we zo lang mogelijk een diversiteit.
 • De schema’s van de atleten worden aangepast aan de leeftijd en capaciteiten van de atleet.
 • Het is vanzelfsprekend dat een junior meer fysieke arbeid aankan dan een cadet. 

"Atletiek voor groot en klein"