Aangifte Clubrecord

Verantwoordelijke clubrecords:
Wim Heyvaert 09/357.63.09 willem.heyvaert AT telenet.be
 • Bij het vestigen, evenaren of verbeteren van een clubrecord moet je een daarvoor te downloaden formulier invullen of doe je de aangifte elektronisch (zie verder).
  • Dit formulier, eveneens te verkrij­gen in de kantine, wordt
   • ofwel samen met een officiële uitslag,
   • ofwel ondertekend door uw trainer of een bestuurslid,
  • bezorgd aan de verantwoor­de­lijke voor de clubre­cords.
 • De clubrecords zijn terug te vinden op een muurpaneel in de kantine en op de website.
 • Hand gestopte tijden worden omgerekend naar elektronische tijden.

"Atletiek voor groot en klein"