Aangifte Clubrecord

Verantwoordelijke clubrecords:
Wim Heyvaert 09/357.63.09 willem.heyvaert AT telenet.be
 • Bij het vestigen, evenaren of verbeteren van een clubrecord moet je een daarvoor te downloaden formulier invullen of doe je de aangifte elektronisch (zie verder).
  • Dit formulier, eveneens te verkrij­gen in de kantine, wordt
   • ofwel samen met een officiële uitslag,
   • ofwel ondertekend door uw trainer of een bestuurslid,
  • bezorgd aan de verantwoor­de­lijke voor de clubre­cords.
 • De clubrecords zijn terug te vinden op een muurpaneel in de kantine en op de website.
 • Hand gestopte tijden worden omgerekend naar elektronische tijden.

Enkele praktische richtlijnen voor de elektronische aangifte:

 • Dit formulier is enkel voor "aangifte van een clubrecord" van AS Rieme atleten
 • Gelieve eerst aan uw persoonlijke trainer het record te melden, en nadien jouw record aangifte te doen via dit elektronisch formulier.
 • Tracht het formulier zo volledig mogelijk in te vullen.
 • Masters dienen steeds hun mastercategorie te vermelden.
 • Meerkampers dienen in het "opmerkingenveld" hun prestatie voor iedere proef apart te melden.
 • Aflossingsploegen dienen:
  • De persoonlijke gegevens van de laatste loper in te geven.
  • In het "opmerkingenveld" de VAL-startnummers en de namen van de atleten door te geven.

* is verplicht in te vullen

  Naam & voornaam v.d. atleet/atlete*
  Email*
  Geslacht* Geboortejaar*
  Categorie*
  Plaats v.d. prest.* Datum dd/mm/jjjj*
  IN/OUT* Proef*
Gewicht tuig
  Resultaat* tijd (h:mm' ss,xx") ; ver/hoog (xx,xx m)
  De uitslag
  Opmerkingen
  Vul de code in*    captcha

    

"Atletiek voor groot en klein"