Lidgelden en steunbijdragen

 • Aansluiten bij onze club (aanvraag stamnummer, éénmalig te doen) is gratis.
 • Je betaalt (jaarlijks) lidgeld voor een vergunning (startnummer en verzekering).
  • Bij voorkeur het lidgeld betalen via overschrijving
   op rekening  van AS Rieme nadat je verschuldigde lidgeld per kerende mail is medegedeeld door Carine Van Hulle
   IBAN: BE45 7370 1331 3089   BIC: KRED BE BB

Lidgelden 2020 - 2021

De steunbijdragen voor de bijzondere leden:
 Steunend lid vanaf € 15,00
 Erelid vanaf € 25,00
 VIP-lid vanaf € 250,00
 • Sommige ziekteverzekeringen betalen een tegemoetkoming van het lidgeld. Een attest is te bekomen bij uw mutualiteit.
  • Dit attest wordt ingevuld door onze ledenbeheerder Carine Van Hulle.

"Atletiek voor groot en klein"