Vrijwilligers: wat en hoe ?

Inhoud

Vrijwilliger zijn…
“Is vrijwillig, maar niet vrijblijvend
Is verbonden, maar niet gebonden
Is onbetaalbaar, maar niet te koop
Is positief denken, is positief doen
Met als enige doel, voor jezelf en de ander, een goed gevoel!”

Binnen iedere club zijn vrijwilligers actief. Sterker nog, we kunnen rustig stellen dat zonder die vrijwilligers AS Rieme  niet zou bestaan.  Om die reden zijn we overtuigd dat een  structureel beleid voeren op dit gebied een noodzaak is geworden. Goede begeleiding betekent ook dat de vrijwilliger zich gesteund en serieus genomen voelt – belangrijk voor de motivatie!
In RL 54 Vrijwilligersvriendelijk besturen’ vind je een korte beschrijving van onze visie op ‘het toekomstig besturen’ van onze Club.

Wat kunnen we als vrijwilliger doen binnen de club?

 • Om vrijwilligers op de meest effectieve manier te begeleiden, is het belangrijk dat de werkzaamheden aansluiten op de belangstelling van de vrijwilliger:
  • Kan deze vrijwilliger de taak uitvoeren? (de vraag naar kennis en vaardigheid)
  • Is deze vrijwilliger bereid de taak te doen? (de vraag naar zelfvertrouwen en motivatie)
 • Het aanbod van  werkzaamheden strekt zich uit op diverse gebieden zoals o.a. :
  • Sporttechnisch gebied:
   – Trainingen verzorgen en/of begeleiden
  • Bij wedstrijden:
   – Begeleiden van jeugd, Scheidsrechter/ Jureren, Wedstrijdsecretariaat
  • Voorlichting en publiciteit:
   – Adverteerders/ sponsors benaderen
  • Bestuurlijke activiteiten:
   –  Beleidsvorming, Secretariaat, Administratief, Financieel, lid bestuur
  • Lid werkgroep/commissie:
   – Trainerscommissie, Wedstrijdsecretaris, Materialenbeheerder
   – Jeugdcommissie, Ledenadministratie, Nevenactiviteiten
  • Accommodatie en beheer:
   – Uitbaten kantine, onderhoud kleedkamers
 • In RL 55 ‘Formulier Vrijwilligerswerk’ vind je een overzicht van mogelijke taken, en bij eventuele interesse, kan je aanduiden gedurende hoeveel tijd en/of in welke periode je jouw bijdrage wenst te leveren.

Naar boven…

Hoe worden we als vrijwilliger opgevangen binnen de club?

Vrijwilligers hebben, in meer of mindere mate, begeleiding nodig. Al was het maar om er van op aan te kunnen dat het werk volgens afspraak verloopt. Vrijwilligerswerk vindt meestal plaats in een ontspannen sfeer en het zijn vaak ‘vrienden’ van onze club die het werk doen. Dit gebeurt in de vrije tijd, maar is niet vrijblijvend. Het is de verantwoordelijkheid van de club om vrijwilligers op een “professionele” wijze te begeleiden bij de uitvoering van hun taken. Dit doen we door te sturen en ondersteunen. Bij sturen richten we ons  vooral op de inhoud van de taak. Bij ondersteunen is onze aandacht vooral gericht op de relatie met de vrijwilliger.

Naar boven…

Zijn we als vrijwilliger verzekerd bij de club?

Onze club heeft, via de VAL een verzekering bij Ethias voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van de vrijwilligers (niet-leden) : polisnummer 45.105.979

Naar boven…

Worden we als vrijwilliger vergoed?

Vrijwilligers kunnen nooit voor hun prestaties betaald worden, want voor betaalde arbeid moet je alle verplichtingen inzake arbeidswetgeving, sociale zekerheid, patronale bijdragen, arbeidsongevallenverzekeringen enz. nakomen.
Maar de kosten die vrijwilligers maken kunnen wel vergoed worden.

 • De club bepaalt zelf wat en aan wie vaste kosten worden uitbetaald, maar er zijn wettelijke bovengrenzen van 32,81 €/dag of 1308,38 €/jaar.
 • Daarnaast bepaalt de club voor welke kilometers een kilometervergoeding (variabele kosten) wordt uitbetaald, en ook aan welke tarief (wettelijk maximum 0,3352 €/km).
 • Hier vind je een schematisch overzicht van de vergoedingsmogelijkheden.
 • Hier vind je de praktische afspraken binnen onze club en de kostennota.

Naar boven…

Wat is mijn ‘recht op afbeelding’ als vrijwilliger bij AS Rieme?

Vrijwilligers bij AS Rieme verbinden zich ertoe het gebruik van individuele of groepsfoto’s te aanvaarden in het kader van globale campagnes, uitgaande van de club of de VAL, met uitsluiting van ieder gebruik om commerciële redenen en zover het privéleven wordt gerespecteerd. Er is geen enkele voorafgaande toestemming, noch vergoeding voor dit gebruik.

Naar boven…

Wat indien ik als vrijwilliger mijn taak in de club wens stop te zetten?

Onafhankelijk van de omvang van jouw bijdrage aan de ondersteuning van onze clubwerking, onze club is en blijft je van harte dankbaar hiervoor, ook al heb je slechts eenmaal een handje toegestoken.
Je bent uiteraard nog steeds welkom, en wie weet, mogelijks krijg je (terug) zin om “de mouwen op te rollen”.
We wensen je alvast veel vreugde en succes in de verdere uitbouw van jouw vrijetijdsbesteding.

Naar boven…

Vacatures

Het lijkt zo vanzelfsprekend een atletiekvereniging waar je lekker kunt sporten, wedstrijden kunt doen en achteraf nog een verfrissing pakken in de kantine. De belangrijke rol die vrijwilligers daarbij spelen blijft meestal onbelicht maar wordt direct duidelijk als je ze wegdenkt:

 • zonder trainers ……………… geen trainingen
 • zonder jury ..…………………. geen wedstrijden
 • zonder redactie ……………… geen clubblad
 • zonder barpersoneel ………. geen kantine
 • ….
 • zonder vrijwilligers ….. geen vereniging

 1. Springtrainer
 2. Werptrainer
 3. Polsstoktrainer
 4. Clubsecretaris
 5. Clubcoördinator
 6. Voorzitter jeugdcommissie
 7. Leden Vrijwilligerscommissie
 8. De JEUGDWERKING zoekt verse krachten
 9. Jeugdbegeleiding op training en wedstrijden
 10. Oproep juryleden
 11. AS RIEME zoekt nieuwe COMMERCIËLE TALENTEN
 12. AS Rieme zoekt
  1. Kantine Medewerker(s)
  2. Kleedkamer Schoonmaker(s)
  3. Hulp bij jeugdtraining
 13. Jeugdcoördinator– Is niet meer vacant.
 14. Trainingscoördinator – is niet meer vacant.

Naar boven…

Wie contacteren?

Wens je iets meer te weten te komen over specifieke taken, volgende collega-vrijwilligers zijn ter beschikking:

 • Sporttechnisch:
  Marnix Bruggeman (09/379 98 90) of Jolien Van Hoorebeke (0479/74 82 39)
 • Jeugdcommissie:
  Mario Wauters (0478/76.59.52)
 • Jureren:
  Marnix De Mangelaere (09/344 38 96)
 • Publiciteit:
  Xavier Rondas (0485/45 47 32)
 • Nevenactiviteiten:
  Thomas Bostyn (09/370 88 69) of Bart Van Herreweghe (09/253 00 22)
 • Materialenbeheerder: Dirk Balcaen (09/357 72 44)

Naar boven…

"Atletiek voor groot en klein"