Uitlenen clubmateriaal

Verantwoordelijke voor het gebruik van sportmateriaal
Bart Van Herreweghe  09/253.00.22 bart.van.herreweghe2 AT telenet.be
Verantwoordelijke voor het gebruik van cateringmateriaal
Dirk Balcaen 0471/61.00.24 dirk_balcaen AT skynet.be
  • Het ter beschikking stellen van ons clubmateriaal aan onze clubleden en/of vaste medewerkers moet gezien worden als een ‘gunst’, en kan in geen geval beschouwd worden als een ‘recht’. Een weigering tot gebruik van bepaalde clubmaterialen dient niet verantwoord te worden door de club.
  • Hier vind je de gedetailleerde richtlijnen en voorwaarden voor het gebruik van ons clubmateriaal.
  • Onze goederen zijn niet verzekerd tegen brand en/of beschadiging door derden. Ontbrekend of beschadigd materiaal zal aangerekend worden aan kostprijs, zoals vermeld op het afhaalformulier sportmateriaal en/of het afhaalformulier cateringmateriaal. Of desgevallend aan de herstelkosten.
  • Bij niet naleven van de voorwaarden en/of afspraken, kan het Bestuur beslissen, zonder verantwoording af te leggen, dat met onmiddellijke ingang geen clubmateriaal meer ter beschikking wordt gesteld aan de betrokken gebruiker.
  • De aanvraag voor het gebruik van clubmateriaal dient steeds te gebeuren via het onderstaand formulier. Pas na goedkeuring door de betrokken verantwoordelijke mag het materiaal afgehaald worden volgens afspraak.
  • Vooraleer te reserveren neem je best eens onze privacyverklaring door. AS Rieme vzw verwerkt uw gegevens conform onze privacyverklaring.
  • Elektronische reservatie:

"Atletiek voor groot en klein"