Cadetten Training

Een nieuwe structuur voor de cadetten training

Vanaf volgend seizoen 2016-2017 wensen we te starten met een meer gestructureerde opvang van onze cadetten, rekening houdend met de missie en visie van onze club.

 Wat is de missie/visie van onze club?
 1. Missie
  • AS Rieme wil de atletieksport in zijn meest brede vorm aanbieden aan alle inwoners van groot Evergem en omstreken. We richten ons daarvoor zonder onderscheid tot iedereen vanaf de leeftijd van 6 jaar.
  • AS Rieme waakt over de ethische en medische waarden van de sport.
 2. Visie
  • We willen in de eerste plaats onze leden plezier, ontspanning en voldoening geven bij het beoefenen van atletiek – lopen, springen en werpen – de basis van vele andere sporten. Daarbij staat de gezondheid van de deelnemers centraal.
  • Wat de jeugd betreft (kan t/m cadet), is het onderdeel plezier en ontspanning erg belangrijk. We willen onze jongeren op die manier laten kennismaken met alle onderdelen van de atletieksport ten einde een optimale ontwikkeling te verkrijgen op lichamelijk, mentaal en sociaal vlak.
   Specificatie in bepaalde onderdelen wordt bewust uitgesteld tot na de jeugdcategorieën.
 Hoe pakken we dit aan?
 • De cadetten die reeds een keuze konden maken voor een bepaalde discipline worden toegewezen aan de trainer die zich hiervoor gespecialiseerd heeft. (vb. hoogspringen bij Martin of Kyra ; fondlopen bij Xavier).
  • Om in een disciplinegroep mee te trainen moet een atleet reeds atletiekervaring hebben om te kunnen aansluiten bij het niveau van de groep of voldoende talent hebben om te kunnen groeien naar dit niveau.
  • Een disciplinegroep is een wedstrijdgroep. Er wordt dan ook van de atleten verwacht dat ze voldoende gemotiveerd zijn om minstens een paar keer per week te trainen en deel te nemen aan een minimum aantal wedstrijden per jaar.
  • Rekening houdend met onze visie moeten de cadetten die reeds een voorkeur hebben voor een bepaalde discipline, nog steeds bij andere discipline trainers terecht kunnen. Ze moeten hiertoe gestimuleerd worden, en zeker de mogelijkheid geboden worden indien ze daar zelf om verzoeken.
 • Nieuw vanaf volgend seizoen is dat de cadetten die nog geen keuze konden maken voor een bepaalde discipline opgevangen worden door de cadetten coördinator, in een oriëntatiegroep.
  • De eerst komende trainingen zal de coördinator praten met de betrokken atleten, ze leren kennen, en ze nadien een polyvalente training geven (uithouding, lenigheid, snelheid, hoog, ver,…).
  • Na verloop van tijd worden deze cadetten geëvalueerd, en kunnen op basis hiervan toegewezen worden aan een trainer voor een specifieke discipline.
Wie doet de coördinatie voor de cadetten?
 • Cécile Moreau is de nieuwe coördinator voor de cadetten. Cécile neemt hierbij de volledige verantwoordelijkheid voor haar rekening en Patrick Moreau zal Cécile assisteren.
  • De coördinator is een ‘luisterend oor’ voor de cadetten, en kan/zal een belangrijke rol spelen in de evenwichtige sportieve ontwikkeling van onze jonge atleten.

Cecile

Cécile Moreau
Kwalificatie Bachelor LO
Funktie Coördinator Cadetten
Telefoon  09/253.67.42
E-mail  patrick.rottey AT telenet.be

"Atletiek voor groot en klein"