Aangifte van een ongeval

Verantwoordelijke Verzekering:
Carine Van Hulle 0477.83.41.13 carinevanhulle AT telenet.be

Het ongeval aangifteformulier (ETHIAS) moet je zo vlug mogelijk afhalen bij de verantwoordelijke (Carine) of in de kantine, tijdens de trainingen of de wedstrijden te Ertvelde.
Je kan dit formulier ook downloaden.

  • Bij aangifte van een sportongeval, dient het geneeskundig getuigschrift (blz 4) zo spoedig als mogelijk door uw behandelende geneesheer te worden ingevuld.
    LET OP : indien kiné of andere speciale behandeling is vereist, dient de arts dit duidelijk te vermelden. Er zal bij ontbreken van deze rubriek geen terugbetaling gebeuren voor de kiné-behandeling.
  • Het volledig ingevulde formulier bezorg je terug aan de verzekeringsverantwoordelijke (Carine), die de aangifte zal doen via het ETHIAS Extranet.
  • Nadat uw aangifte is uitgevoerd, ontvang je een paar bladen die je dient in te vullen en terug te sturen naar ETHIAS.

"Atletiek voor groot en klein"