Statuten en Huishoudelijk Reglement

Van ieder lid die zich bij onze club aansluit, wordt verwacht dat hij/zij onze Statuten zal naleven.
De gecoördineerde Statuten van mei 2015 van onze club kun je downloaden.

Het Huishoudelijk Reglement geeft (iets) meer praktische informatie, in aansluiting op de Statuten, en verwijst voor de detailuitwerking in meerdere gevallen naar de Richtlijnen, die door de Raad van Bestuur worden opgesteld en goedgekeurd.
Het Huishoudelijk Reglement van onze club kun je downloaden.

"Atletiek voor groot en klein"